Projecten (actueel)

Advisering & projectmanagement

Zeldenrust VROM-advies & Projectmanagement is ingeschakeld bij de volgende projecten:

  • Doorontwikkeling van een manege naar een Hippisch Centrum.
  • Verplaatsen van een rederij naar een havengebied aan de Waddenzee.
  • Nieuwbouwplannen loon- en grondverzetbedrijf.
  • Nieuwbouw werkplaats ambachtelijk bedrijf (Decorbouw).
  • Nieuwbouwplan bedrijfswoning timmerbedrijf.
  • Doorontwikkeling en uitbreiding dagrecreatiebedrijf.
  • Ontwikkelings- en uitbreidingsplan water-recreatiegebied.
  • Nieuwbouwplan mechanisatiebedrijf.
  • Uitbreidingsplan Groencentrum.
  • Wijziging bestemmingsvlak veeteeltbedrijf.
  • Uitbreiden bedrijfsruimte Autobedrijf.
  • Nieuwbouwplan verkooppunt motorbrandstoffen.
  • Verzoek nadeelcompensatie mbt verwijdering oprit snelweg.
  • Nieuwbouwplan melkveestal melkveehouderij.
  • Nieuwbouw- en verbouwplan fietsverhuurbedrijf.

Cursus

Zeldenrust VROM-advies & Projectmanagement ziet het als een verantwoordelijkheid om de vele jaren werkervaring en deskundigheid over te dragen naar anderen. Dit in de vorm van een cursus. In samenwerking met de Bestuursacademie Nederland / Schouten-Nelissen en adviesbureau Kijk op ruimte is de opleiding ‘Gebiedsontwikkeling van planidee naar uitvoering‘ ontwikkeld.
Docenten van deze cursus zijn de heer Jan Lenssen en de heer Cees Zeldenrust.

Contact
Zeldenrust
VROM-advies & Projectmanagement


Fugelleane 18
8702 CD Bolsward

T 0515 851063
M 06 34716910
E czeldenrust@zeldenrustvrom-advies.nl
I www.zeldenrustvrom-advies.nl

KvK 01127753