Twee bedrijfspanden in Wetering-Oost

Wetering-Oost – Zeldenrust VROM-advies & Projectmanagement is door de directie van het bedrijf Muis BV ingeschakeld om een lang gekoesterde wens voor de bouw van twee bedrijfspanden alsnog in vervulling te zien gaan. Ofschoon de gemeente de ondernemers in een eerder stadium had aangegeven geen medewerking te willen verlenen, heeft de inzet van Zeldenrust er toe geleid dat er thans wordt gewerkt aan een voorontwerp bestemmingsplan op basis waarvan de bouwplannen gerealiseerd mogen worden. “Over de aanpak en de deskundige inzet van Zeldenrust zijn wij zeer te spreken” aldus directielid Johan Punter.

Contact
Zeldenrust
VROM-advies & Projectmanagement


Fugelleane 18
8702 CD Bolsward

T 0515 851063
M 06 34716910
E czeldenrust@zeldenrustvrom-advies.nl
I www.zeldenrustvrom-advies.nl

KvK 01127753