Portfolio

Portfolio

Cees Zeldenrust heeft de afgelopen 30 jaar verschillende directie functies en werkzaamheden uitgevoerd, zowel bij de overheid als voor verschillende consultancy bedrijven. Daardoor heeft Zeldenrust ervaring met opdrachten en projecten van zeer uiteenlopende aard en in diverse branches. Van het uitplaatsen van een laboratorium vanuit een centrum van een stad, de realisering van bedrijfsverzamelgebouwen, de bouw van een ontvangstcentrum bij een attractiepark, de ontwikkeling en realisering van woongebieden, de nieuwbouw van een ZwemCentrum etc.

Door de manier van werken die zich richt op de praktijk door middel van het oplossen van knelpunten, lukt het Zeldenrust voor diverse ondernemers en initiatiefnemers om hun plannen gerealiseerd te krijgen. “Goed luisteren naar wat opdrachtgevers wensen en dat vervolgens vertalen naar plannen die ook voor een gemeente acceptabel zijn, daar gaat het uiteindelijk om”, aldus Zeldenrust. Draagvlak creëren en alternatieven aandragen zijn daarin de rode draad.

Voor uitvoeriger informatie wordt u verzocht dit aan te geven via contact, e-mail of per telefoon.

Contact
Zeldenrust
VROM-advies & Projectmanagement


Fugelleane 18
8702 CD Bolsward

T 0515 851063
M 06 34716910
E czeldenrust@zeldenrustvrom-advies.nl
I www.zeldenrustvrom-advies.nl

KvK 01127753