Cursus (start okt., nov. en dec. 2019)

Gebiedsontwikkeling: Van Planidee naar Uitvoering en Het Proces

Januari 2018 – In samenwerking met de Bestuursacademie Nederland/NCOI en bureau Kijk op Ruimte worden twee cursussen al vele jaren succesvol verzorgd. Het betreft de cursussen van ‘Gebiedsontwikkeling: Van Planidee naar Uitvoering’ en ‘Gebiedsontwikkeling: Het Proces’. De belangstelling voor deze op de praktijk gerichte cursussen is groot. En de reacties van de cursisten zijn zeer positief. Het praktijkgerichte, het verstrekken van maatwerk als ook de interactie tussen de docenten en cursisten wordt positief beoordeeld. Ook het feit dat andere partijen zoals bijvoorbeeld een ontwikkelaar en stedenbouwkundige een inleiding verzorgen over hoe zij gebiedsontwikkeling in de huidige tijd ervaren en wat een ontwikkelaar van een overheid verwacht, heeft een meerwaarde.

De cursus ‘Gebiedsontwikkeling: Van Planidee naar Uitvoering’ start op: okt., nov. en dec. 2019.
De cursus ‘Gebiedsontwikkeling: Het Proces’ start op: okt., nov. en dec. 2019.

Voor meer informatie:
Bestuursacademie Nederland (klik hier voor de website)
T: 035 20 04 844
E: info@bestuursacademie.nl.

Contact
Zeldenrust
VROM-advies & Projectmanagement


Fugelleane 18
8702 CD Bolsward

T 0515 851063
M 06 34716910
E czeldenrust@zeldenrustvrom-advies.nl
I www.zeldenrustvrom-advies.nl

KvK 01127753