Projecten (actueel)

Advisering & projectmanagement

Zeldenrust VROM-advies & Projectmanagement is ingeschakeld bij de volgende projecten:

  • Sloop- en vervangende nieuwbouw fietsverhuurbedrijf;
  • Herontwikkeling binnenstedelijke locatie met woningbouw;
  • Voormalig agrarisch bedrijf toepassen rood voor rood regeling;
  • Verplaatsen scheepsreparatiebedrijf op bedrijventerrein;
  • Uitbreiden van zorginstellingen in buitengebied;
  • Herinrichting en nieuwbouw sportcomplex (binnenstedelijk);
  • Herontwikkeling boerderijlocatie binnen nieuw te ontwikkelen woonwijk;
  • Ontwikkeling bedrijfslocatie inclusief nieuwbouwplan;
  • Bestemmingsplan voor houthandel en houtzagerij inclusief uitbreidingsplan;
  • Planschade inzake verwijderen agrarische bestemming;
  • Herontwikkeling locatie tuincentrum;
  • Doorontwikkeling en bestemmen recreatiebedrijf.

Cursus

Zeldenrust VROM-advies & Projectmanagement ziet het als een verantwoordelijkheid om de vele jaren werkervaring en deskundigheid over te dragen naar anderen. Dit in de vorm cursussen. In samenwerking met de Bestuursacademie Nederland/NCOI en adviesbureau Kijk op ruimte zijn de cursussen ‘Gebiedsontwikkeling: Van Planidee naar Uitvoering’ (6 dagdelen) en ‘Gebiedsontwikkeling: Het Proces’ (10 dagdelen) ontwikkeld.
Docenten van deze cursussen zijn de heer Jan Lenssen en de heer Cees Zeldenrust.

Contact
Zeldenrust
VROM-advies & Projectmanagement


Fugelleane 18
8702 CD Bolsward

T 0515 851063
M 06 34716910
E czeldenrust@zeldenrustvrom-advies.nl
I www.zeldenrustvrom-advies.nl

KvK 01127753