Rechtbank vernietigt omgevingsvergunning voor busstation. Gemeente Súdwest-Fryslân heeft onvoldoende oog gehad voor woon- en leefsituatie fam. Y. De Boer.

Rechtbank vernietigt omgevingsvergunning voor busstation. Gemeente Súdwest-Fryslân heeft onvoldoende oog gehad voor woon- en leefsituatie fam. Y. De Boer

Groningen 22 april 2016 – De meervoudige kamer van de Rechtbank Noord-Nederland heeft de familie Y. De Boer aan de Twibaksdyk te Bolsward in hun gelijk gesteld. Naar aanleiding van het door Zeldenrust VROM-advies & Projectmanagement namens de Boer ingestelde beroep, heeft de rechtbank geconcludeerd dat de geluidsbelasting op de woning van de Boer zodanig hoog zou worden dat sprake zal zijn van slaapverstoring en ontwaakreacties. En daarmee heeft de gemeente volgens de rechters onvoldoende onderbouwd en duidelijk kunnen maken, waarom het busstation op het perceel Industriepark 2-3 gevestigd zou kunnen worden. Na een jarenlange juridische twist en voor belanghebbende De Boer een moeilijke periode, wordt met deze uitspraak recht gedaan aan de woon- en leefsituatie van de familie De Boer.

Terug naar nieuws.

Contact
Zeldenrust
VROM-advies & Projectmanagement


Fugelleane 18
8702 CD Bolsward

T 0515 851063
M 06 34716910
E czeldenrust@zeldenrustvrom-advies.nl
I www.zeldenrustvrom-advies.nl

KvK 01127753