Overeenkomst getekend voor realisering woonwijk Driehoek Winsum (Fr)

Overeenkomst getekend voor realisering woonwijk Driehoek Winsum (Fr)

Wommels december 2017 – In januari 2014 heeft Zeldenrust VROM-advies & Projectmanagement met Dorpsbelang Winsum een overeenkomst gesloten met betrekking tot de projectleiding van het project ‘Wenjen yn Winsum’. Na een intensieve periode en in nauwe samenwerking met een plaatselijke werkgroep, heeft dit proces erin geresulteerd dat twee bouwende partijen de ontwikkeling van de Driehoek in Winsum voor hun rekening nemen. Burgemeester Liemburg heeft voor een go de overeenkomst getekend. Voorwaarde voor deze ontwikkeling is dat er betaalbare woningen worden gerealiseerd die bovendien qua voorzieningen aansluiten bij de woonwensen. Woningen die primair tot doel hebben dat ouderen in de gelegenheid worden gesteld om tot op hoge leeftijd in hun eigen dorp te kunnen blijven wonen.

Bron: Leeuwarder Courant

Bron: Leeuwarder Courant

Terug naar nieuws.

Contact
Zeldenrust
VROM-advies & Projectmanagement


Fugelleane 18
8702 CD Bolsward

T 0515 851063
M 06 34716910
E czeldenrust@zeldenrustvrom-advies.nl
I www.zeldenrustvrom-advies.nl

KvK 01127753