Excursie raads- en commissieleden gemeente Súdwest-Fryslân langs drie mkb-bedrijven.

Excursie raads- en commissieleden gemeente Súdwest-Fryslân langs drie mkb-bedrijven

13 januari 2017 – Vanaf Plein 1455 vertrok de bus met een tiental raads- en commissieleden allereerst naar Lollum, naar het bedrijf Slachtehiem van Klaas en Lenie Bakker. Op een heldere wijze zijn de leden door Lenie Bakker ingelicht over activiteiten en werkzaamheden welke binnen hun bedrijf plaatsvinden. Werkzaamheden die zich richten op de landbouw(jongvee), dag-zorg, toerisme & recreatie en horeca. “Wij voeren ons werk uit met een groep vaste deskundige medewerkers en een aantal betaalde vrijwilligers” aldus Lenie. Vrijwilligers die bijvoorbeeld het zorgvervoer voor hun rekening nemen, want Slachtehiem beschikt over eigen busvervoer. Slachtehiem heeft een brede bestemming nodig, wil men hun verschillende hoofdactiviteiten uit kunnen blijven voeren.

Workum – Vervolgens naar Workum voor een bezoek aan camping Sudersé en het biologisch landbouwbedrijf It Griene Strân van Jan Pieter en Tineke van der Plaats. Zowel op de camping als binnen de huidige door nieuwbouw te vervangen bedrijfspanden, werden de leden geïnformeerd over zowel de huidige bedrijfsvoering als de toekomstplannen. Om bijvoorbeeld te kunnen blijven inspelen op de wensen van de toeristen, dient de camping uitgebreid te worden en bovendien jaarrond open te zijn. Jan Pieter benadrukt dat de huidige regels “ons bedrijf op slot zet, terwijl we juist inspelen op duurzaamheid en het binden van de toeristen”.

Heeg – In Heeg wordt het gezelschap opgewacht door André en Willemke Huitema van camping Lân en Mar te Heeg. Hun agrarisch melkveebedrijf en camping liggen aan de Hegemer Mar. André en Willemke benadrukken dat er geen sprake is van een neventak, maar dat het melkveebedrijf en de camping volwaardige ondernemingen zijn die elkaar versterken en elkaar bedrijfseconomisch nodig hebben. Vanwege de grote vraag en behoefte uit de markt, willen ook zij het aantal kampeerplaatsen op het bestaande terrein verhogen en bovendien een aantal kwalitatieve verblijfsruimten toevoegen aan hun bedrijf. “Gemeente past nog regelgeving toe die niet meer van deze tijd is en daardoor niet alleen een slot zet op ons bedrijf, maar ook op de ambities van de overheden zelf” aldus Willemke Huitema.

Jan Pieter aan het woord

Jan Pieter aan het woord

Bezoek aan Lân en Mar

Bezoek aan Lân en Mar

Voor meer achtergrond informatie kunt u kennis nemen van de opnamen van de inspraakavond Bestemmingsplan Buitengebied van 10 januari jl. in de raadszaal te IJlst. Cees Zeldenrust is te horen vanaf minuut 2:48. Link naar de website van Súdwest-Fryslân: klik hier: inspraakavond Bestemmingsplan Buitengebied van 10 januari

Terug naar nieuws.

Contact
Zeldenrust
VROM-advies & Projectmanagement


Fugelleane 18
8702 CD Bolsward

T 0515 851063
M 06 34716910
E czeldenrust@zeldenrustvrom-advies.nl
I www.zeldenrustvrom-advies.nl

KvK 01127753