Home

Zeldenrust VROM-advies & Projectmanagement

denkt in oplossingen(in plaats van procedures) en werkt als intermediair aan het verkrijgen van draagvlak en acceptatie. Nieuwbouwplannen, bedrijfsuitbreidingen en bedrijfsverplaatsingen komen daardoor vlotter tot stand. Deze werkwijze levert U winst op.

Zeldenrust richt zich op vraagstukken met betrekking tot huisvesting, ruimtelijke ordening, bouwzaken, planologie en milieu. Voor elk probleem een oplossing!

Zeldenrust VROM-advies & Projectmanagement

richt zich bewust op een kwalitatieve invulling van de ruimte, met voldoende kansen voor wonen, werken en recreëren.

30 jaar werkervaring zowel bij de overheid als in het bedrijfsleven heeft ervoor gezorgd dat onze werkwijze zich kenmerkt door:

 • Deskundigheid
 • Betrouwbaarheid
 • Slagvaardigheid
 • Oplossingsgerichtheid

Vanuit deze visie staat de werkwijze van Zeldenrust VROM-advies & Projectmanagement ervoor garant om de opdrachtgever te voorzien van creatieve oplossingen, ontwerpen en duurzame adviezen.

Deskundigheid op het gebied van:

 • Omgevingsvergunningen
 • Bestemmingsplan en vrijstelling procedures
 • Uitgebreide voorbereidingsprocedures
 • Ruimtelijke onderbouwingen
 • Contractvormen en overeenkomsten
 • Risico- en planschadeanalyses
 • Intermediaire rol
 • Juridische advisering/ondersteuning
 • Locatie en haalbaarheidsonderzoeken
 • Projectmanagement

30 jaar ervaring op het brede terrein van de volkshuisvesting, ruimtelijke ordening, bouwzaken, planologie en milieu staat voor betrouwbaarheid.

De ruimte in ons land is schaars. Nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen worden vaak als een bedreiging ervaren en strijdig met wet- en regelgeving, met als gevolg bezwaar- en beroepsprocedures. Gevolg: veel extra kosten, geen oplossingen. Zeldenrust VROM-advies & Projectmanagement denkt niet in procedures, maar in oplossingen.

Contact
Zeldenrust
VROM-advies & Projectmanagement


Fugelleane 18
8702 CD Bolsward

T 0515 851063
M 06 34716910
E czeldenrust@zeldenrustvrom-advies.nl
I www.zeldenrustvrom-advies.nl

KvK 01127753